Komiteler

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ahmet Murat SELEK Başkan
Mehmet Hurşit ZORLU Üye
Lale DEVELİOĞLU Üye
Neşet Fatih VURAL Üye

DENETİM KOMİTESİ

Ahmet Murat SELEK Başkan
Orhan ÖZER Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Orhan ÖZER Başkan
Tuğban İzzet AKSOY Üye
Barış Tan Üye