Özet Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER 2017 2018 2019 2020 2021
Üretim Adedi 6.366 4.461 3.379 2.897 4.090
Satış Adedi 6.678 4.918 4.010 3.049 5.057
Net Satışlar (Bin TL) 963.126 1.187.863 1.422.988 1.241.213 2.678.042
Brüt Kar (Bin TL) 124.965 184.221 258.868 251.665 564.599
FAVÖK (Bin TL) 28.819 72.864 148.748 114.521 301.747
Pay Başına Kar/Zarar -0,5761 -0,9584 0,2594 0,1625 2,5170
Toplam Özsermaye (Bin TL) 628.126 544.638 564.088 575.147 1.392.271
Toplam Varlıklar (Bin TL) 1.453.484 1.599.666 1.576.444 1.929.394 3.607.247
Net Finansal Borç (Bin TL) 334.282 546.217 358.964 361.472 293.699
Net Finansal Borç/Özsermaye 53,20% 100,29% 63,64% 62,85% 21,09%
Yatırım Harcamaları (Bin TL) 33.458 55.267 75.548 92.191 117.619
Çalışan Sayısı 875 802 817 847 828