Çevre Politikası

ANADOLU ISUZU OLARAK;

 • ÜRETİM FAALİYETLERİMİZİN, ÜRÜNLERİMİZİN VE HİZMETLERİMİZİN ÇEVRE PERFORMANSLARINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ,
 • DOĞAL KAYNAKLARI BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAYI,
 • ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ KAYNAĞINDA ÖNLEMEYİ,
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI ARTTIRARAK SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASI İÇİN GEREKLİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAYI,
 • EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA BİYOÇEŞİTLİLİK KONULARINA ÖNEM VERMEYİ,
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNİ AZALTMAYI,
 • GEREKLİ MEVZUAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNE VE İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİLERİNE UYUM GÖSTERMEYİ,
 • TEDARİKÇİ VE PAYDAŞLARIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİ VE FARKINDALIĞINI ARTIRMAYI,
 • TÜM SÜREÇLERİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURARAK BU AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ÇEVRENİN SÜREKLİ KORUNMASINI TAAHHÜT EDERİZ.

Çevre amaç ve hedeflerimiz;

 • Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması
 • Enerji tüketiminde tasarruf
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi
 • Su tüketiminde tasarruf
 • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı
 • Mevzuata Uyum

  İlgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

 • Uygun Teknolojilerin Kullanımı

  Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.

 • Katılımın Sağlanması

  Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımın sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması, çevre faaliyetlerimizde taşeron ve yan sanayi kuruluşlarımızla bütünlük içerisinde iştiraklarını sağlamak.

 • Kaynakların Verimli Kullanımı

  Hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.

 • Anadolu Isuzu'ya Çevre Ödülü
  Anadolu Isuzu'ya Çevre Ödülü
  Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 21.'si düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Isuzu Otomotiv Sektör'ünde Çevre Ödülüne layık görüldü. Ödülü. Anadolu Isuzu Teknik Direktörü Hakan Özenç Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan aldı.