Enerji Politikası

Anadolu Isuzu olarak;

Enerji performansımızda enerji yoğunluğumuzu azaltarak sürekli iyileşme sağlamayı, amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgi ve kaynakları harekete geçirmeyi,

Enerjinin tüketimi ve verimli kullanımı açısından gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek kanuni ve idari düzenlemelere uymayı, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmayı,

Üretim faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi, enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmayı, enerjiyi verimli kullanan ürün, ekipman ve hizmetlerin tedarik edilmesine destek vermeyi, tesis ve proseslerimizin tasarımında ve revizyonunda enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını önceliklendirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi,

Enerji verimliliğinin sürekliliğinin sağlanması yönünde tüm çalışanların doğal kaynak israfını azalarak enerji kaynaklarını verimli kullanma sorumluluğu ve bilinci içerisinde bu sisteme katılımını sağlamayı, bu amaçla bilgi akışı ve eğitim ile farkındalığını artırmayı,

Enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltarak, iklim krizi ile mücadele stratejimize entegre etmek üzere karbon ayak izimizi azaltarak, çalışmalarımızın uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı taahhüt ederiz.