Covid-19: Anadolu Isuzu’nun Yaklaşımı ve Alınan Önlemler

1 Aralık 2019’da Çin’in Hubei Bölgesi’nin başkenti Vuhan’da ortaya çıkan virüs salgını, hızla dünyaya yayılmıştır. Kişiden kişiye bulaşabilen virüs, SARS-COV2 (Covid-19) olarak adlandırılmış, yaşanan gelişmelerin sonucunda 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü’nce pandemi ilan edilmiştir.

Pandemi ilanı ile birlikte, dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de vakalar ve can kayıpları yaşanmış, kısıtlamalar ve sıkı önlemler devreye alınarak salgına karşı amansız bir mücadele başlatılmıştır. 9 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla DSÖ’nün verilerine göre dünya çapında onaylanmış vaka sayısı 184 milyonu aşmış, 4 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Aynı kaynağa göre, 7 Temmuz 2021 itibarıyla dünyada uygulanan aşı adedi 3 milyar dozu aşmıştır.

Türkiye güçlü sağlık sistemi ve modern altyapısı ile pandeminin ilk dalgasını görece az kayıp ve düşük toplam hasta sayısı ile geride bırakma başarısı göstermiştir. Eşi benzeri görülmemiş bir küresel krize dönüşen pandemi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretimin yavaşlamasına yol açmış, tüm sektörlerde iş süreçleri derinden etkilenmiştir. Hükümet bu süreçte istihdamın korunmasını, ekonomik ve ticari döngünün eksiksiz çalışmasını ve ekonomik istikrarın sürdürülmesini öncelikleri olarak belirlemiştir. Ayrıca ülke çapında bireysel ve kurumsal eksenlerde büyük katılım sağlanan bir destek kampanyası da başlatılmıştır.

Maske, mesafe ve hijyen temelinde tasarlanan virüsten korunma/savunma mekanizması, bireysel ve kurumsal bazda hızla hayata geçirilirken uzaktan çalışma, vardiya düzenlemeleri ve sosyal yardımlaşma programları etkin bir şekilde ve Türkiye çapında uygulamaya alınmaya başlamıştır.

Küresel sağlık krizinin günlük hayatı etkilemenin ötesinde küresel ekonomiye de büyük darbe vuracağı açıktır. IMF, Haziran 2020’de yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Güncellemesinde, dünya ekonomisinin pandemiden öngörülenden çok daha fazla etkilendiğini ifade ederek, 2020 yılı büyüme öngörüsünü %-4,9 olarak güncellemiştir.

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, pandemi koşullarında proaktif bir yaklaşım sergileyerek, Covid-19’a özel bir yönetim yaklaşımı benimsemiş, aldığı önlemleri ve iş birliği çalışmalarını hızla hayata geçirmiştir.

Anadolu Isuzu konuya olan hassasiyetini, insan odaklı yönetim şekli ve üyesi olduğu topluma duyarlılığı ile çalışanlarını, paydaşlarını korumak ve topluma olan sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmek için yeni uygulamalar geliştirerek somutlaştırmıştır.

Çalışanlar

Çalışanlar Anadolu Isuzu’nun varlığının teminatıdır. Bu bilinçle hareket eden Şirket, pandemi gerçeğini sürdürülebilirlik ve İSG perspektiflerinde değerlendirerek, çalışanlar arası bulaş riskini en aza indiremeye odaklı çok sayıda tedbiri hayata geçirmiştir. Bu tedbirler arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

 • Evden çalışma
 • Seyahat kısıtlamaları
 • Çalışan destek programları
 • Emekli destek programları
 • Şirket içi koruyucu önlemler

İş Ortakları ( Bayiler ve Servisler)

Anadolu Isuzu, değer zincirinin temel unsurlarından biri olan iş ortakları ile pandemi süreci boyunca yakın bir iş birliği içinde çalışmıştır. Bilinçlendirme ve algı geliştirme çalışmalarının yanında, çevrimiçi eğitimler ve teknik destek de sunulmaktadır.

Söz konusu çalışmalar arasında;

 • İş yerine yönelik önlemler
 • Müşterilere yönelik önlemler
 • Personeli korumaya yönelik önlemler
 • Ortam temizliği, dezenfeksiyon ve havalandırma
 • Uzaktan teknik destek
 • Uzaktan teknik eğitim

yer almaktadır.

Kamu Kurumları ve Toplum

Anadolu Isuzu, üyesi olduğu toplumla ilişkileri kapsamında, sağlık çalışanlarından araçların son kullanıcılarına kadar geniş bir yelpazede değer paylaşımına ve geliştirme çalışmalarına odaklanmıştır.

 • Sağlık çalışanlarını korumak ve virüsün hastane ortamında yayılımını azaltmak amacıyla Garenta, KIA ve KNS Otomotiv ile işbirliği yaparak entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri tasarlanarak üretimi yapılmıştır.
 • Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına hediyeler gönderilerek destek olunmuştur.
 • Türkiye’nin ticari araç üreticisi olarak gelişmiş Ar-Ge alt yapısı sayesinde bazı Isuzu araçlarında uzun vadeli bir bakış açısıyla geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
 • Toplum sağlığının sürdürülebilirliğine odaklanan bu çalışmalar, virüsün yayılımını azaltmaya yönelik paketler içermektedir. Bu paketler, fabrikadan yeni çıkan araçlara olduğu kadar hala kullanımda olan Isuzu araçlarına da uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

İç İletişim

Anadolu Isuzu, tüm iletişim kanallarını pandemi konusundaki farkındalığı ve algıyı artırmaya odaklı olarak kullanmaktadır.

 • Tüm çalışanlara CEO tarafından Covid-19’un önemine, güncel durumuna ve önlemlere yönelik videolu mesaj paylaşımları yapılmaktadır. Çalışanlarla iletişim güncel tutulmaktadır.
 • Anadolu Isuzu’nun ilgili işkolları, bayi ve yetkili servislerine periyodik olarak önlemleri hatırlatıcı e-posta paylaşımları yapılmaktadır.
 • Anadolu Isuzu İnsan Kaynakları, tüm çalışanlara günlük olarak önlemleri hatırlatıcı SMS ve e-posta paylaşımları gerçekleştirmektedir.

Pandemi koşullarının önümüzdeki dönemde de hayatımızı etkileme olasılığını göz önünde bulunduran Anadolu Isuzu, insan odaklı yönetim şekli ve üyesi olduğu topluma duyarlılığı ile koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalarını insan, iş yeri ve değer zinciri eksenlerinde sürdürecek, gerekli durumlarda yeni tedbirleri hayata geçirecektir.