Değer Zinciri

Anadolu Isuzu, değer zincirinin uçtan uca entegre bir yaklaşımla yönetimine odaklıdır.

Anadolu Isuzu’ya göre tedarik ağı yönetimi, pazarlama, bayi ağı geliştirme ve satış sonrası hizmetler değer zinciri yönetiminin temel taşları ve kurumsal performansı ivmeleyici adımlardır.

Değer Zinciri

İnsanları ihtiyaçları olan güvenilir araç ve hizmetlerle en üst güvenlik ve kalite standardında buluşturmaya odaklı olan Anadolu Isuzu, gelişen teknolojilerin ve kalite sistemlerinin kullanımı suretiyle, değer üretme döngüsündeki başarısını uçtan uca sürdürmeyi ve müşteri memnuniyetini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Anadolu Isuzu’nun 2020 yılı Değer Zinciri Performansından Satırbaşları

Tedarik ağı: Toplam 375 tedarikçi
Yurt dışı tedarikçi sayısı: 75
Tedarikçilerle uzun vadeli işbirliği: Tedarikçilerin %20’si ile 30 yılı aşkın işbirliği
Üretime yönelik tedarik edilen girdi sayısı: 38.000
Yurt içi servis ağı: 60 ilde, 93 yetkili servis
Yurt dışı servis ağı: 35 ülkede, 123 yetkili servis

Tedarikçileri objektif olarak değerlendiren bir yaklaşım

Anadolu Isuzu, tedarikçilerini belirlerken çok sayıda kriteri göz önünde bulundurmakta, objektif ve yalın bir yaklaşım izlemektedir. Bu kriterler arasında ilk akla gelenler şunlardır:

 • Anadolu Isuzu’nun politika ve stratejilerine genel olarak uyum sağlamak
 • Çocuk işçi, zorla çalıştırma, ayrımcılık uygulamalarına izin vermemek
 • Bilgi gizliliğine uygun davranmak
 • Toplu sözleşme ve sendikalaşma hakkına saygılı olmak
 • Yasaların ve sektörün getirdiği standartlara uymak
 • Yasal çalışma ve çalıştırma saatlerine uymak
 • Etik kurallara saygılı olmak
 • Çevre ve İSG konularında yasal mevzuata uygun üretim yapmak

Anadolu Isuzu’nun kalite taahhüdü değer zincirine katkıda bulunuyor.

Anadolu Isuzu, ürün ve hizmetleri bağlamındaki sorumluluğunu

 • Güvenilir ve konforlu ürün ve hizmetler sunmak,
 • Ürün ve hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek,
 • Tüm değer zinciri boyunca müşteri odaklı bir yaklaşımı hayata geçirmek.

ana eksenlerinde tanımlamıştır.

Anadolu Isuzu, ürünlerinin kullanılacakları ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun olarak üretilmesine büyük önem vermektedir. Ürün ve hizmetlerini müşterilerine en yüksek kalite kriterlerinde sunmak hedefi doğrultusunda çalışan Anadolu Isuzu, fabrika üretim süreçlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı ile güvence altına almıştır.