İş Sağlığı ve Güvenliği

Anadolu Isuzu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; tüm çalışanların ortak katılımına ve desteğine dayanmaktadır.

Anadolu Isuzu İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim yapılanması, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile güvence altına alınmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Anadolu Isuzu, insan sağlığı ve güvenliği konusunu temel bir öncelik olarak kabul etmiştir. Şirket, güvenli çalışma alanlarının sürdürülmesi ve çalışan farkındalığı ile sıfır iş kazasını sürekli ve değişmez bir hedef olarak benimsemiştir.

Sıfır kaza hedefi ile hareket eden Anadolu Isuzu işletmesi, her geçen yıl kaza sıklık oranını (IFR-Injury Frequency Rate) azaltmaktadır. İş güvenliği ve sağlıklı çalışma hedeflerine odaklanılması sonucunda 2018 yılı kaza sıklık oranı 2015 yılına göre %85, 2016 yılına göre %45, 2017 yılına göre ise %30 azalma göstermiştir.

Anadolu Isuzu’nun 2018 yılı kaza sıklık oranı değeri sektör ortalamasının altındadır. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı Şirket’in bu doğrultudaki en önemli hedefidir.