İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Anadolu ISUZU İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; tüm çalışanların ortak katılımına ve desteğine dayanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının yükümlülüklerini ve diğer şartları yerine getirmenin yanı sıra, güvenli iş ortamı yaratmaya, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik farkındalığını geliştirmeye, iş kazalarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önleyici iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Fabrikamızda çalışan taşeron, tedarikçi firma, stajyerler, ziyaret eden misafirlerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenlik açısından korumanın bizim sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Anadolu ISUZU olarak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini ve sürekli geliştirilmesini iş sağlığı güvenliği hedefleriyle takip edeceğimizi ve destekleyeceğimizi, tehlikelerin ortadan kaldırılarak İş Sağlığı Güvenliği risklerinin azaltılarak sürekli gelişimin sağlanacağını, çalışanlarımızın sağlıklarının bozulmasını önlemek için gerekli her türlü çalışmayı yapacağımızı taahhüt ederiz.

Genel Müdür

TUĞRUL ARIKAN

 • Ana Hedeflerimiz

  İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek tedbirlerin sürekli ve etkin olarak alınması.

  İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin üst seviyede verilmesi.

  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinç ve farkındalığın geliştirilmesi.

  Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının tüm çalışanların katılımıyla sağlanması.

 • Temel Stratejilerimiz

  Mevzuata Uyum

  İlgili ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amacı güden kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

  Sağlıklı ve Güvenli Teknolojilerin Kullanımı

  Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması amacıyla hem ergonomi hem de güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojilerin kullanılması, altyapının da bu şekilde geliştirilerek verimlilik artışının sağlanması.

  Katılımın Sağlanması

  İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının tümüne çalışanların önerileriyle katılmalarını sağlamak, bu çerçevede tesisimizi ziyaret eden ziyaretçilerden, altişverenlere ve müteahhit çalışanlarına kadar tüm paydaşlarla işbirliği ve sürekli iletişim içinde olmak.