SKA ve Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu, ürettiği ve paylaştığı değer ile SKA’nın 13’üne doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler’e üye 193 üye ülke tarafından 25 Eylül 2015’te kabul edilen “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” başlıklı anlaşma, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 169 alt başlıktan oluşmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, çok geniş bir sürdürülebilirlik gündemi ortaya koyarak Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin ötesine geçmiştir. Amaçlar, yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel bir ihtiyaç olarak kalkınmayı herkes için sağlamayı hedeflemiştir. SKA etrafında sağlanan küresel fikir birliği, yerküremizi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirmek için önemli bir dönüm noktasını işaret etmiştir.

Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik öncelikleri ve yürüttüğü sosyal farkındalık çalışmaları kapsamında ürettiği ve paylaştığı değer ile SKA’nın 13’üne doğrudan katkıda bulunmaktadır.