Ar-Ge

Ar-ge, Anadolu Isuzu’nun stratejisinin temel taşlarindan biridir. Küresel ve ulusal alanlarda artan rekabet ve değişen talep koşulları, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemini tüm ekonomik aktörler için artırmaktadır.

Ar-Ge

Şirketlerin dışa bağımlılığını azaltan Ar-Ge, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine imkân sunmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Şirketlerin rekabet eşiklerini geliştirmelerine imkân sunan Ar-Ge merkezleri, sürdürülebilirlik olmak üzere, maliyet yönetimi, verimlilik ve müşteri memnuniyeti gibi pek çok alanda da toplam performansın ivmelenmesini sağlamakla birlikte ürün ve üretim kalitesinde dünyadaki teknolojilere uyum sağlamak konusunda da kilit öneme sahiptir. Teknolojiyle iç içe olan otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler, hızla gelişen ve değişen trendleri ve müşteri beklentilerini yakından izlemekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadırlar.

Anadolu Isuzu, kurumsal stratejisi kapsamında, Ar-Ge faaliyetlerine özel önem vermekte ve bu alandaki yatırımlarını sürekli geliştirmektedir. Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin ilk T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli Ar-Ge merkezlerinden olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nin geçmişi 2009 yılına dayanmakta olup daha önceki yıllarda faaliyetlerini mühendislik departmanı olarak sürdürmekteydi. Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi 2015 yılında hayata geçirilen yatırım ile her türlü teknolojik donanıma sahip modern binasına kavuşmuş ve tam donanımlı bir Ar-Ge merkezine dönüşmüştür.

Anadolu Isuzu için Ar-Ge, şirket kârliliğina ve sürdürülebilir geleceğine katkı veren bir fonksiyondur. Ar-Ge Merkezi’nin 6.220 m2 kapalı alana sahip modern binasında; Türkiye ve Avrupa’daki en geniş yeni test merkezlerinden biri, prototip atölye, ofis ve toplantı alanları bulunmaktadır.

Şirket bünyesinde Genel Müdüre bağlı olarak çalışan Ar-Ge Merkezi direktörlüğü;

  • Yeni araç geliştirme,
  • Ürün Doğrulama,
  • Savunma Sanayi,
  • Özel Projeler,
  • Test Merkezi ve Validasyon hizmetleri,
  • Tasarım Merkezi,
  • Üretim Mühendisliği,
  • Proje yönetimi,
  • Fikri, Sinai Haklar ve Teşvik

faaliyetlerinin yürütüldüğü 2 müdürlük, 4 şeflik ve 19 ekipten oluşmaktadır. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı Ar-Ge Merkezi, dinamik ve alanında uzman insan kaynağı ile doğaya saygılı, uluslararası platformda yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam etmekte ve müşterilerin hayatına değer katmaktadır.

Türkiye otomotiv sektörü patent şampiyonu Anadolu Isuzu, 276 patent ile Ar-Ge merkezinde en fazla patent alan otomotiv şirketidir. Şirket 2018 yılında 78 patent, 29 tasarım tescil ve 22 faydalı model başvurusunda bulunmuştur.